COOKIES LIŠTA
V ROCE 2022

Tlak na čím dál větší ochranu osobních údajů vede k neustálému zpřísňování legislativy a na ni navázaných povinností. Aktuálně od 1. 1. 2022 vešla v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, upravující povinnosti vázající se k práci s cookies na webových prezentacích.

Cookies se řadí do tří základních kategorií:
1. Funkční cookies – ty jsou potřebné pro správnou funkci a zobrazení webu a o těch stačí návštěvníka na webu jen informovat
2. Analytické a preferenční cookies – o těch stačilo do nedávna také jen informovat, ale nově je pro jejich použití potřebný souhlas návštěvníka webu
3. Cookies pro remarketing a profilování – zde se nic nemění, pro ty byl třeba souhlas již dříve

Získání souhlasu je možné pouze za dodržení následujících pravidel:
1. Není možné podmiňovat vstup na web souhlasem. Lišta tedy nesmí nepřiměřeně omezovat plochu zobrazení webu a návštěvník by tedy měl být schopen web prohlížet i bez udělení souhlasu.
2. Souhlas nesmí být vymáhán agresivní formou, tzn. je třeba se vyhnout častému opakovanému vyskakování lišty, dokud ji návštěvní nepotvrdí.
3. Je třeba dát návštěvníkovi možnost skrýt lištu i bez udělení souhlasu, a to nějakým jednoduchým způsobem, např. křížkem nebo tlačítkem.
4. Musí jít o tzv. OPT-IN, tzn. na liště nesmí být „předzaškrknuté“ odpovědi, které by byly ve Váš prospěch (tj. povolení ideálně všech cookies).
5. Pokud nabízíte možnost tlačítkem „Přijmout všechny cookies“ musíte nabízet také možnost jedním tlačítkem „Odmítnout všechny cookies“.
6. Tlačítko souhlasu nesmí být graficky zdůrazněno výraznými barvami oproti ostatním variantám.
7. No a samozřejmě pokud návštěvník neudělí souhlas, nesmíte s cookies jakkoliv pracovat, nebo je začít ukládat (ani ty analytické).

Je třeba také připravit tzv. informaci o zpracování cookies obsahující následující údaje:
– kdo jste (resp. kdo je majitelem/provozovatelem daného webu)
– jaké cookies, za jakým účelem a na jak dlouho zpracováváte
– jaké nástroje používáte
– jaká mají návštěvníci Vašeho webu práva
– jak mohou návštěvníci případně svůj souhlas kdykoliv odvolat